برچسب گذاری توسط: مدیریت پروژه

0

تکراری، تدریجی یا هر دو

وقتی دقیقا نمی دانیم قرار است محصول نهایی ما چه چیز باشد، چگونه باید آنرا تولید کنیم؟ آیا تابه حال چیزی در مورد رویکرد incremental شنیده اید؟ بسیاری ادعا میکنند ما در پروژه هایمان Iterative  کار می کنیم. اگر یک...

business analyst 0

تحلیل گر کسب و کار کیست؟

تحلیل گر کسب و کار، یک شغل نیست، یک نقش است، درست مانند مدیر پروژه. بسیاری از مشکلات پروژه با وجود این نقش مرتفع یا بهبود می یابد. به صورت خلاصه وظیفه اصلی تحلیلگر کسب و کار شناسایی خواسته های یک حوزه کاری، ارزیابی و ارائه راهکار مناسب، هدایت فنی (استخراج و ارائه دقیق نیازمندیهای ذینفعان) پروژه (ها) ای که قراراست راهکار را محقق کنند.