برچسب گذاری توسط: تحلیل گر

تحلیل گر حرفه ای 0

تفاوت تحلیل گر حرفه ای و تحلیل گر آماتور

تو مو میبینی و من پیچش مو    تو ابرو او اشارتهای ابرو ابزارها کمک می کنند تا ما کارها را راحت تر و سریعتر انجام دهیم، حتی نقش قسمتی از مهارتهای ما را هم ایفا می کنند. تحلیل گران کسب...

2

تحلیل گر کسب و کار به کدام تیپ شخصیتی نزدیک تر است؟

آیا همه می توانند یک تحلیل گر کسب و کار شوند؟ آیا تحلیل گران کسب و کار تیپ شخصیتی واحدی دارند؟ تحلیل گر کسب و کار مادرزاد داریم؟ آیا آزمونی هست که به ما بگوید می توانید تحلیل گر کسب...

business analyst 0

تحلیل گر کسب و کار کیست؟

تحلیل گر کسب و کار، یک شغل نیست، یک نقش است، درست مانند مدیر پروژه. بسیاری از مشکلات پروژه با وجود این نقش مرتفع یا بهبود می یابد. به صورت خلاصه وظیفه اصلی تحلیلگر کسب و کار شناسایی خواسته های یک حوزه کاری، ارزیابی و ارائه راهکار مناسب، هدایت فنی (استخراج و ارائه دقیق نیازمندیهای ذینفعان) پروژه (ها) ای که قراراست راهکار را محقق کنند.