کافه سازمان سایت

0

تحلیل گر کسب و کار به کدام تیپ شخصیتی نزدیک تر است؟

آیا همه می توانند یک تحلیل گر کسب و کار شوند؟ آیا تحلیل گران کسب و کار تیپ شخصیتی واحدی دارند؟ تحلیل گر کسب و کار مادرزاد داریم؟ آیا آزمونی هست که به ما بگوید می توانید تحلیل گر کسب...

0

ویژگی های یک ارائه خوب

چه بخواهید یا نخواهید Power point یا Prezi یا هر نرم افزار ارائه دیگر، یکی از مهمترین ابزارهای یک تحلیلگر کسب و کار است و ارائه مطالب به ذینفعان از مهمترین فعالیتها که در صورتیکه به درستی انجام شود می...

2

سوراخ دعا یا اثر چراغ برق

حتما تا به حال ضرب المثل “سوراخ دعا را گم کرده است” را شنیده اید. شان نزولش هم بر میگردد به داستانی که مولوی عزیز در دفتر چهارم به آن اشاره می کند. که شخصی موقع طهارت داشت دعا می...

2

همه مدلها غلط اند!

مغز انسان همیشه به دنبال درک پدیده های اطراف خود است اما توصیف دقیق این پدیده ها، به عنوان مثال افتادن یک برگ از درخت آنقدر پیچیده است که برای تشریح تمامی جنبه های آن، عمر یک انسان کفاف آن...

0

جستجوی قدرشناسانه یا تغییر براساس نقاط قوت!

جستجوی قدرشناسانه! شاید ترجمه ای که من ازمتد Appreciative Inquiry (AI) کرده ام کمی گنگ باشد! اما مفهومش به این گنگی نیست. (برای راحتی کار در ادامه از همان AI استفاده می کنم) یکی از ویژگی های برجسته جامعه ما...

0

در برگزاری جلسات مصاحبه به این نکات توجه کنید! (قسمت دوم)

آیا جلسات مصاحبه شما موثر است؟ در انتهای جلسه مصاحبه به آنچه میخواهید رسیده اید؟ راه برای جلسات بعدی باز مانده است؟ شاید مهمترین بخش تحلیل کسب و کار، استخراج نیازمندیها باشد و یکی از رایج ترین و مهمترین روشهای...

0

در برگزاری جلسات مصاحبه به این نکات توجه کنید! (قسمت اول)

آیا جلسات مصاحبه شما موثر است؟ در انتهای جلسه مصاحبه به آنچه میخواهید رسیده اید؟ راه برای جلسات بعدی باز مانده است؟ شاید مهمترین بخش تحلیل کسب و کار، استخراج نیازمندیها باشد و یکی از رایج ترین و مهمترین روشهای...

0

دست به دست شدن، سهل ممتنع در بهبود فرایندهای کسب و کار

حتما در انجام امور اداری که خودتان همراه فرمتان از این اتاق به آن اتاق رفته اید با این موضوع مواجه شده اید که در اغلب مراحلی که شما طی می کنید بعضی فقط ماشین امضا هستند و بدون اینکه...

2

چطور یک فرایند را بهبود دهیم

چطور میتوان فرایندهای سازمان را بهبود داد؟ چه نوع بهبودهایی داریم؟ برای بهبود فرایند چطور باید آنرا تحلیل کنیم؟ در بحث بهبود فرایند های کسب و کار باید به دو مقوله پرداخته شود. اول اینکه با چه تکنیک هایی و...

بلوغ فرایند 0

مدل بلوغ فرایند های کسب و کار از نگاهی دیگر Process Maturity Model

بلوغ مفهومی است که همه ما با آن آشناییم. (با فرض اینکه شما بعد از سن بلوغ در حال خواندن این مقاله هستید!) اما در ادبیات سازمانی نیز بلوغ معنا دارد. زیاد میشنویم که آن سازمان بالغ نیست، این فرایند...