دسته: دانش ها

بلوغ فرایند 0

مدل بلوغ فرایند های کسب و کار از نگاهی دیگر Process Maturity Model

بلوغ مفهومی است که همه ما با آن آشناییم. (با فرض اینکه شما بعد از سن بلوغ در حال خواندن این مقاله هستید!) اما در ادبیات سازمانی نیز بلوغ معنا دارد. زیاد میشنویم که آن سازمان بالغ نیست، این فرایند...

BAcompetencies 0

قابلیتهای تحلیل گر کسب و کار یا آنچه خوبان همه دارند تو یکجا داری!

قابلیت های تحلیل گر کسب و کار خوب چیست؟ اگر شما یک تحلیل گر کسب و کار هستید آیا می دانید چه قابلیتهایی را باید در خود توسعه دهید؟ تحلیل گر کسب و کار یک نقش با قابلیتها و شایستگی...

business change 0

فرمول تغییر

دانشمندان همواره در تلاشند تا پدیده های پیرامون خود را درک کنند. این کار را از طریق مدلسازی پدیده ها و درک روابط علت و معلولی آن انجام می دهند. (رجوع کنید به “همه مدلها غلط اند“) پدیده تغییر نیز...

business analyst 0

تحلیل گر کسب و کار کیست؟

تحلیل گر کسب و کار، یک شغل نیست، یک نقش است، درست مانند مدیر پروژه. بسیاری از مشکلات پروژه با وجود این نقش مرتفع یا بهبود می یابد. به صورت خلاصه وظیفه اصلی تحلیلگر کسب و کار شناسایی خواسته های یک حوزه کاری، ارزیابی و ارائه راهکار مناسب، هدایت فنی (استخراج و ارائه دقیق نیازمندیهای ذینفعان) پروژه (ها) ای که قراراست راهکار را محقق کنند.