دسته: تکنیک و ابزارها

BPMN 0

مدلسازی فرایندهای کسب و کار با BPMN

یکی از مهمترین مراحل در تحلیل کسب و کار، شناسایی و توصیف نیازمندیهای کسب و کار و یکی از از مهمترین گام ها در این مرحله، شناسایی و مدلسازی فرایندهای کسب و کار است. نمادگذاری های (Notation) متنوعی برای ترسیم...

six hat thinking 3

شش کلاه تفکر یا سر خودتان کلاه بگذارید! (قسمت دوم)

در قسمت اول این مقاله در مورد شش کلاه تفکر توضیح دادیم، در قسمت دوم می خواهیم، برای درک بهتر تکنیک شش کلاه تفکر ، کلاه ها را با ذکر یک مثال از یک جلسه کاری و نمونه ای از...

six hat thinking 1

شش کلاه تفکر یا سر خودتان کلاه بگذارید! ( قسمت اول )

تا حالا پیش آمده که در جلسه ای شرکت کرده اید و بدون نتیجه مشخصی از آن خارج شده باشید، یا احساس کنید خروجی جلسه مفید نبوده است، یا جلسه خیلی کسل کننده است، یا افراد در آن مشارکت فعال...