دسته: تجربه ها

تحول سازمانی و اضطرار 0

در مسیر تحول سازمانی : ایجاد اضطرار

دوستی را گفتند، اگر در دریا گرفتار یک کوسه شدی برای خلاص شدن از دست آن چه میکنی؟ گفت میرم بالای درخت! گفتتند وسط دریا؟!، گفت مجبورم میفهمی … واقعیت این است که در شرایط اضطراری ما کارهایی را انجام...

0

روانشناسی خبرگان کسب و کار

تک ها (تحلیل گران کسب و کار) اگر فقط یک کار را باید خوب بلد باشند، آن تعامل با ذینفعان و به خصوص خبرگان کسب و کار است. یکی از مهمترین موضوعات در برقراری ارتباط موثر شناخت صحیح شما از...

4

تحلیل گر کسب و کار به کدام تیپ شخصیتی نزدیک تر است؟

آیا همه می توانند یک تحلیل گر کسب و کار شوند؟ آیا تحلیل گران کسب و کار تیپ شخصیتی واحدی دارند؟ تحلیل گر کسب و کار مادرزاد داریم؟ آیا آزمونی هست که به ما بگوید می توانید تحلیل گر کسب...

0

ویژگی های یک ارائه خوب

چه بخواهید یا نخواهید Power point یا Prezi یا هر نرم افزار ارائه دیگر، یکی از مهمترین ابزارهای یک تحلیلگر کسب و کار است و ارائه مطالب به ذینفعان از مهمترین فعالیتها که در صورتیکه به درستی انجام شود می...

2

سوراخ دعا یا اثر چراغ برق

حتما تا به حال ضرب المثل “سوراخ دعا را گم کرده است” را شنیده اید. شان نزولش هم بر میگردد به داستانی که مولوی عزیز در دفتر چهارم به آن اشاره می کند. که شخصی موقع طهارت داشت دعا می...

2

همه مدلها غلط اند!

مغز انسان همیشه به دنبال درک پدیده های اطراف خود است اما توصیف دقیق این پدیده ها، به عنوان مثال افتادن یک برگ از درخت آنقدر پیچیده است که برای تشریح تمامی جنبه های آن، عمر یک انسان کفاف آن...

0

در برگزاری جلسات مصاحبه به این نکات توجه کنید! (قسمت دوم)

آیا جلسات مصاحبه شما موثر است؟ در انتهای جلسه مصاحبه به آنچه میخواهید رسیده اید؟ راه برای جلسات بعدی باز مانده است؟ شاید مهمترین بخش تحلیل کسب و کار، استخراج نیازمندیها باشد و یکی از رایج ترین و مهمترین روشهای...

0

در برگزاری جلسات مصاحبه به این نکات توجه کنید! (قسمت اول)

آیا جلسات مصاحبه شما موثر است؟ در انتهای جلسه مصاحبه به آنچه میخواهید رسیده اید؟ راه برای جلسات بعدی باز مانده است؟ شاید مهمترین بخش تحلیل کسب و کار، استخراج نیازمندیها باشد و یکی از رایج ترین و مهمترین روشهای...

0

دست به دست شدن، سهل ممتنع در بهبود فرایندهای کسب و کار

حتما در انجام امور اداری که خودتان همراه فرمتان از این اتاق به آن اتاق رفته اید با این موضوع مواجه شده اید که در اغلب مراحلی که شما طی می کنید بعضی فقط ماشین امضا هستند و بدون اینکه...

2

چطور یک فرایند را بهبود دهیم

چطور میتوان فرایندهای سازمان را بهبود داد؟ چه نوع بهبودهایی داریم؟ برای بهبود فرایند چطور باید آنرا تحلیل کنیم؟ در بحث بهبود فرایند های کسب و کار باید به دو مقوله پرداخته شود. اول اینکه با چه تکنیک هایی و...